Globalny Program Świadomości i Mutacja 2027

maj 31, 2022

Aleksandra Czerwińska eksploruje ruiny cywilizacji Majów w Uxmal, odkrywając Globalny Program Świadomości i energie Mutacji 2027

Wielu z nas patrzy na obecne wydarzenia na świecie z niepokojem i obawą. Zdaje się, że wszystko, co dotychczas znaliśmy i na czym polegaliśmy, zaczyna upadać i zamieniać się w chaos. Dzieją się rzeczy, które mogą wnosić w nasze życie brak poczucia bezpieczeństwa i destabilizację. A jednak nie są one po to, by sprawić, żeby było nam trudniej. To nie jest też zbliżający się koniec świata. Wszystko zawsze zależy od perspektywy i świadomości. Tak naprawdę żyjemy w niesamowitych czasach, w których możemy być świadkami ewolucyjnej zmiany, jakiej jeszcze nie było na świecie. Mutacja 2027 i cykle globalne w Human Design dają nam wytłumaczenie i możliwość zrozumienia wydarzeń, które mają obecnie miejsce na świecie.

Czym są cykle globalne?

Program genetyczny jest wielkim mechanizmem, który oddziałuje na nas każdego dnia. Składa się on z wielu warstw o różnych polach wpływu. Mamy wzajemnie przenikające się energie wynikające z między innymi interakcji międzyludzkich, cykli osobistych, programu planetarnego czy cykli globalnych (więcej o warstwach programu genetycznego przeczytasz w artykule: Program genetyczny, czyli jak zostało zaprojektowane nasze doświadczanie). Program planetarny związany jest z tranzytami i cyklami, które są wynikiem wpływu planet w naszym układzie ciał niebieskich. Jednak cykle globalne, czyli tak zwany Globalny Program Świadomości bardzo różni od pierwszego pod paroma względami.

Globalny Program Świadomości

Po pierwsze każdy cykl trwa około 4000 lat, więc o wiele dłużej niż tranzyty planetarne. Każdy cykl składa się z dwóch zamków, które otwierane są przez kolejne klucze, które zmieniają się co ponad 400 lat. Po drugie cykle globalne mierzą precesję równonocy. Dotyczy ona ruchu naszego Układu Słonecznego w spiralnym dysku całej galaktyki, czyli upraszczając naszego ułożenia w stosunku do większego świata, którego jesteśmy częścią. Nasz ruch w przestrzeni wystawia nas na zmieniający się strumień neutrin, które są produktem gwiazd. Neutrino to najmniejsze cząstki elementarne, które znajdują się we Wszechświecie, które niosą ze sobą zakodowaną informację. Przenikają przez ciała niebieskie, przenosząc określone dane do naszego DNA i z powrotem.

Program Globalnej Świadomości jest strumieniem informacji naszego programu ewolucyjnego. Pokazuje nam tematy globalne i wpływa na pole świadomości całej planety. Cykle globalne tworzą tak zwaną częstotliwość tła, która wnosi podstawowe motywy, które fundamentalnie rekonstruują nasz świat fizyczny w zgodzie z naszym ruchem w przestrzeni. To zmienia dynamikę społeczną w skali globalnej i niesie za sobą zarówno konkretne zmiany, jak i lekcje, rozważania, które pomagają nam wzrastać i się rozwijać. Każdy klucz wyzwala kolejny element mutacji danego cyklu. Jeśli dobrze prześledzić historię wraz z cyklami globalnymi, dobrze widać jak na przestrzeni lat ludzkość doświadcza określonych wydarzeń i znaczących zmian w czasie kolejnych motywów energii. Cykle są fascynującą manifestacją większego mechanicznego wzorca, wpływającego na proces ewolucyjny ludzkości przez eony czasu.

Globalny Program Świadomości - cykle globalne i energie od roku 16513 p.n.e. do 3674 n.e

Globalny Krzyż Planowania

Obecnie znajdujemy się w globalnym cyklu zwanym Krzyżem Planowania (1615-2027), który powoli dobiega końca. Ponad 400 lat byliśmy i jeszcze jesteśmy pod wpływem energii, która stworzyła społeczeństwo jakie znamy.

Jedno ramię Krzyża tworzy Kanał Wspólnoty 37-40, który jest spoiwem obecnego świata i podstawą współczesnych cywilizacji. Nasza droga prowadziła przez energię wiodącą Bramy 37 – przyjaźń i rodzinę oraz wzajemne porozumienia i umowy, wynikające z jakości całego kanału. Kanał ten łączy siłę woli do pracy na rzecz wspólnoty, by zapewnić większe dobro. To tu pojawił się sposób nawiązywania więzi, relacji i zakładania rodzin z podziałem ról i obowiązków. Gdzie jedna strona troszczy się, by zapewnić bliskim to, czego potrzeba, a druga wspiera emocjonalnie i zajmuje się gospodarzeniem w zamian za zasoby. W latach 60’ lato miłości i ruch hipisów był piękną ekspresją energii tła. Byliśmy wtedy w 1 linii tej bramy, która w I’Chingu mówi: „Harmonia jest kluczem do udanego utrzymania relacji. Tylko dzięki harmonii może przetrwać piękno i wartości rodziny. Przyjaźń, która jest zakorzeniona we wrażliwości i zapewnia harmonię.”

Społeczeństwo zbudowane na wzajemnych umowach

Kanał Wspólnoty to także energia wzajemnych umów, które są porozumieniem dwóch stron, by lojalnie wspierać dobro społeczności i zapewnić jej materialny sukces. To tutaj narodziła się nowoczesna demokracja pomocy, kooperacji i struktur wspierających społeczeństwo. Wraz z drugim ramieniem Krzyża – Bramą Skupienia 9 i Bramą Umiejętności 16, skupiliśmy się globalnie na logicznym rozwoju, wykonując szczegółową pracę na rzecz wspólnoty. To jest coś z czym się identyfikowaliśmy w pełni. Staraliśmy się zbudować fundament, który stanie się silną podporą społeczności i współpracujących ze sobą na konkretnych zasadach ludzi. Struktury społeczne, instytucje pomocowe dla ludzi – szpitale, ośrodki opieki, systemy edukacji, struktury dostaw, zarządzania terytorium, zasobami, finansami, jednostki samoobrony to wszystko twory wypadkowej tych energii. Mniej niż 150 lat po wejściu w ten globalny cykl miała miejsce rewolucja przemysłowa, która wprowadziła istnienie wielkich fabryk, zakładów i linii montażowych, które zapewniły miejsca pracy tysiącom ludzi.

Obecnie jesteśmy w 1 linii Bramy 16, która brzmi „złudzenie”. To w tych czasach powstały koncerny farmaceutyczne, firmy technologiczne, giganty i rządy, które są wspierane przez urojone umowy. Takie, które rzekomo mają służyć społeczeństwu, ale w rzeczywistości chronią i wspierają tylko materialny aspekt jednej strony. Powstały potężne mechanizmy, które napędzają współczesny świat i które zaślepiły nas, prowadząc do degradacji nie tylko planety, ale także nas samych. Ale to wszystko dobiega końca.

Krzyż Planowania Globalnego Programu Świadomości - Human Design

Czas rozpadu i narodzin

Nam ludziom czasem wydaje się, że świat jest taki, bo tak go pokierowaliśmy i mamy nad wszystkim pełną kontrolę. Mamy wrażenie, że to, co dziś znamy, będzie z nami na zawsze i wszystko będzie rozwijać się w tym samym kierunku. Nie mamy świadomości, że to wszystko działa jako ekspresja wyższego programu ewolucyjnego i rzeczy działają dlatego, że są wspierane i podtrzymywane przez częstotliwość tła. To nie jest tak, że coś poszło nie tak. To był nasz wzór, nasza droga do zebrania odpowiednich lekcji i refleksji. Poświęciliśmy naszą naturę i nasze ciała, ale to był klucz do odblokowania naszej iluzji i przejrzenia na oczy.

Obecnie właśnie dochodzimy do kluczowego momentu zmian tych energii i widać jak na dłoni, że wszystko to, co znamy i często traktujemy jako pewnik, zaczyna się rozpadać. Od struktur rządowych, poprzez finanse, aż po oświatę, instytucje i mechanizmy wsparcia społeczności. Coraz wyraźniej widać, że rzeczy nie działają i odsłania się kurtyna. Można to zobaczyć już od paru dobrych lat. W 2005 roku huragan Katrina, który wpłynął na sytuację polityczną i ekonomiczną w całych Stanach Zjednoczonych. Rok 2008 przyniósł załamanie finansowe głównych światowych instytucji. W 2020 Brexit, który był pierwszym krokiem do rozpadu unii i umów pomiędzy krajami Europy. Następnie globalna pandemia, a w tym roku konflikt na Ukrainie.

Odsłanianie kurtyny

Zaczyna robić się coraz gęściej i intensywniej. Kolejne wydarzenia załamują obecnie istniejące struktury i fundamenty wspólnoty, które budowaliśmy przez ostatnie 400lat. Ludzie napierają na swoje rządy, stają w obronie siebie, zaczynają się buntować. Codziennie pojawiają się materiały, które wyciągają brudy na powierzchnię. Wszystko to wychodzi na jaw, ponieważ ta energia się rozpada, a świat i ludzie zaczyna wchodzić w nowy wzorzec. Bo wszystko zaczyna kroczyć w zupełnie innym kierunku, który odmieni cały świat. To jest krytyczny moment dla nas, w którym mamy szansę na odnalezienie swojej wewnętrznej prawdy. Jeśli świat oddala się od energii Krzyża Planowania, to dokąd teraz zmierzamy?

Krzyż Śpiącego Feniksa Globalnego Programu Świadomości - Human Design

Krzyż Śpiącego Feniksa – nowa era indywidualizmu

Przejście w 2027 roku w nową częstotliwość tła jest potężną zmianą. To, co znamy z dotychczas panujących energii, opierało się na wsparciu i sukcesie globalnej społeczności. Energia Krzyża Śpiącego Feniksa (Bramy 55-59-34-20), w stronę której kroczymy, niesie ze sobą motyw usamodzielniania się i odnalezienia swojej osobistej mocy. Wprowadza proces indywidualizacji i stawania w sobie.

To całkowita polaryzacja do tego, co panowało na świecie. Wchodzimy w erę zdrowego egoizmu i odkrywania swojej prawdziwej natury. Nie chodzi tu o to, że każdy będzie myśleć tylko o czubku własnego nosa. Pojawia się głęboka świadomość, że największego wkładu dla większej całości można dokonać jedynie poprzez bycie prawdziwym sobą. Dlatego właśnie teraz pojawiły się narzędzia, takie jak Human Design, które są w stanie pomóc nam odkryć mechanikę swojego ciała, uwolnić swoją moc i przywrócić decyzyjność w życiu we własne ręce. Nie jesteśmy tu po to, by robić to, czego się od nas oczekuje, co wskazuje nam się jako właściwe lub dobre dla większego dobra. Kończy się era niezdrowych umów. Tylko my sami możemy wiedzieć, co jest dla nas odpowiednie. Każdy z nas ma odpowiedzi i wskazówki w sobie. Wybierając siebie, każdy z nas może dokonać swojego indywidualnego wkładu. Spełnić swoją unikalną rolę, do której został stworzony.

Obfitość, duch i wewnętrzna prawda

Krzyż Śpiącego Feniksa jest o odrodzeniu prawdziwej mocy w ludziach. Otwiera nam drogę do eksploracji wewnętrznego ducha i manifestacji na płaszczyźnie życia wielkiego potencjału, który drzemie w każdym z nas. Energia indywidualna dotyczy jednostki jako unikalnej części większego organizmu. Naszym kluczem jest wykorzystanie Strategii i Autorytetu, aby odsłonić nasz unikalny ludzki proces, naszą Wewnętrzną Prawdę, która nie jest zależna od niczego poza nami. Nadszedł czas na wzmocnienie siebie i nauczenie się bycia swoim własnym Autorytetem. Na doświadczanie pełni i obfitości życia, która zawsze zaczyna się w nas. W naszej świadomości nieograniczonej natury ducha. Ale wszystko wymaga czasu i odsłania się stopniowo krok po kroku, otwierając nam nowe ścieżki ewolucji.

Mutacja to proces, nie punktowe wydarzenie

Mutacja nigdy nie dzieje się z dnia na dzień. Motywy nachodzą na siebie i wzajemnie się przenikają. Dlatego więc obecnie jesteśmy świadkami wygaszania Krzyża Planowania i coraz większego oddziaływania Krzyża Śpiącego Feniksa. W 2027 roku dojdziemy do punktu kulminacyjnego, gdzie ten drugi zacznie grać pierwsze skrzypce. Oczywiście wszystko w ewolucji ma swój odpowiedni ład, który widać jak na dłoni w globalnych cyklach. W 2027 roku wejdziemy do 6 linii Bramy 55 – Bramy Obfitości, która mówi: „Możliwość odnalezienia ducha poprzez materializm.”. Nasza ścieżka ewolucji wyprowadza nas gładko z tego, co znamy i wprowadza na nowe, nieznane przestrzenie. Z tego miejsca będziemy schodzić do fundamentu, by zrozumieć, że obfitość jest naturą ducha. Będziemy powoli wylogowywać się z silnego zakotwiczenia w materii, który był elementem procesu Krzyża Planowania i odkrywać naturę naszego wewnętrznego świata.

Zmiana nie jest czymś, czego należy się bać. Mając zrozumienie procesów i zagruntowanie w sobie, możemy być świadkami tej niesamowitej transformacji. Wszystko sprowadza się do wyrównania w sobie. Wtedy nawet gdy cały świat wywraca się do góry nogami, Ty możesz stać twardo w sobie i być po prostu świadkiem. Jesteśmy tutaj, by obserwować proces rozpadu iluzji świata i powoli odkrywać swoją wewnętrzną prawdę. To wielka rzecz, móc doświadczać życia właśnie teraz i być świadkiem tych zmian, które niezwykle dynamicznie dzieją się na naszych oczach. To przebudzenie ludzi na globalną skalę i odrodzenie w naszej prawdziwej mocy. Mocy, która od zawsze w nas była, ale potrzebowaliśmy wielu lekcji i doświadczeń, by móc stanąć w niej w pełni i ruszyć dalej.

Mutacja 2027 i przejście z Krzyża Planowania do Krzyża Śpiącego Feniksa, zmiana energii i częstotliwości tła przez cząstki neutrino

Bądź gotowy dziś do drogi

Jesteśmy teraz w kluczowym momencie przejścia. Na ostatniej prostej odsłaniania kurtyny iluzji i wkraczania w zupełnie nową erę. To jest czas na eksplorację, odkrywanie i dokopanie się do wewnętrznej prawdy. Patrząc na cykle globalne widać, że to już ostatnia szansa dla nas, by stać się świadkiem i skonfrontować obecny świat zewnętrzny z tym, co czujemy we wnętrzu. To jest czas przebudzenia i wyjścia z programów, które nam nie służą i rozpoczęcie życia jako indywidualna i unikalna jednostka. To czas na przywrócenie decyzyjności we własne ręce i wybieranie tego, co jest dla nas właściwe, a nie tego, czego oczekuje od nas świat. Im bliżej jesteśmy roku 2027, tym życie bardziej nas wstrząsa, by pomóc nam wyjść ze swojego kokonu i zajrzeć w siebie.

Wszystko co dzieje się w obecnych czasach na wielu poziomach, nie jest przeciwko nam. Jest dla nas. Bo to jest nasza ostatnia szansa. Później klucze zostaną przekręcone i dotychczasowe zamki bezpowrotnie zamknięte.
To jest czas, by zaufać sobie, poznać swoją Strategię i Autorytet i wejść w nowy etap podróży. Te proste narzędzia są biletem wstępu, z którym odbędziesz ją bez większych turbulencji. To czas na usamodzielnienie, wzięcie odpowiedzialności za własne życie i nauczenie się operować zgodnie ze Sobą. Wtedy możesz po prostu stać się pasażerem, być świadomy i obserwować, jak wszystko się rozwija i dokąd nas prowadzi. Strategia i Autorytet są prostymi, ale potężnymi narzędziami. To one zapewniają nam integralność, stają się naszą tarczą ochronną i jedynym godnym zaufania przewodnikiem w życiu, który zapewni nam to, czego nam potrzeba w tym nadchodzącym nowym świecie.

Jeśli czujesz gotowość na tę podróż i swój życiowy Eksperyment – zamów swój Blueprint i poznaj swoją unikalną naturę. 

  Alexandra Czerwińska

Czytaj więcej

Pułapki naszego umysłu – duchowość przez duże 'D’

Pułapki naszego umysłu – duchowość przez duże 'D’

Nowa Era otworzyła nowe spojrzenia na duchowość. Coraz więcej ludzi szuka odpowiedzi i rozwiązań, wchodząc w różne systemy. Jednak nie każda ścieżka prowadzi do faktycznej transformacji. Często to tylko kolejna iluzja umysłu.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *