Human Design – nauka o zróżnicowaniu świata

Mandala Human Design, projekt energetyczny człowieka, nasza prawdziwa natura

’Każdy z nas jest unikalnym, wartościowym
i potrzebnym elementem większej układanki.’

Przebudzenie mocy

Każdy człowiek niesie w sobie wielki potencjał i potężną moc. Każdy z nas jest tutaj, by odegrać konkretną rolę w tym wielkim organizmie i dokonać indywidualnego wkładu, który ma wpływ nie tylko na osobistą ścieżkę rozwoju i wzrostu, ale także na ewolucję i transformację całej zbiorowości. Każdy z nas jest ważnym, potrzebnym i wartościowym elementem większej układanki, której obraz wciąż się zmienia.

Obecnie znajdujemy się w okresie przebudzenia i rozkwitu świadomości. W czasie, gdy uśpione w nas kody, nareszcie zaczynają się aktywować i transformować zarówno nas samych, jak i otaczający nas świat. Nieprzypadkowo to właśnie w tym okresie otrzymaliśmy dostęp do Human Design – narzędzia, które pozwala nam na precyzyjne rozkodowanie i zrozumienie tego, co się w nas kryje i świadome doświadczenie tego na płaszczyźnie życia.

Klucz do naszych wewnętrznych kodów

Rozwiązanie tajemnicy życia było od zawsze w zasięgu naszych rąk. A dokładniej ukryte w nas samych. Potrzeba było jednak odpowiedniego czasu, by te uśpione kody mogły być przez nas zrozumiane i przebudzone. W różnych okresach ewolucji ludzi pojawiały się kolejne koncepcje, systemy, nauki, które zawsze mówiły o tym samym, tylko na swój unikalny sposób i na miarę ówczesnych możliwości. Dostęp do wszystkiego był od zawsze, ale my sukcesywnie odkrywaliśmy te elementy układanki i kroczyliśmy po spirali ewolucji krok po kroku. Wszystko ma swój naturalny porządek i ład. Ten okres otwiera przez nami dostęp do nowych narzędzi, które wspierają nasze przejście przez pomost od przeszłości do nowej ery, wspierając uzdrowienie starych programów i zamanifestowanie się nowej rzeczywistości.

Human Design jest systemem, które syntetyzuje zarówno starożytne koncepcje, jak i współczesną naukę, rzucając zupełnie nowe światło na naturę człowieka oraz świata. Pierwszy raz mamy dostęp do tak precyzyjnego narzędzia, które jednocześnie daje jasne wskazówki, które są w stanie przeprowadzić przez głęboką transformację na poziomie komórkowym. Wszystko jest zapisane w naszym imprincie DNA i jego odczyt pozwala nam na zobaczenie, a z każdym dniem swojego Eksperymentu, także doświadczenia swojej unikalnej mocy i roli. Pozwala nam na świadome doświadczenie prawdziwego SIEBIE i stanie się świadkiem magii życia.

Instrukcja obsługi do siebie

Żyjemy w królestwie formy. I o ile wielu rzeczy w życiu nie da się określić, zdefiniować czy ubrać w formę, to akurat konstrukcję i mechanikę świata i ciała można. Human Design daje nam dostęp do istnej instrukcji obsługi do naszego wyjątkowego pojazdu, ale także do zrozumienia wzajemnych zależności i sposobu interakcji z otoczeniem. Nasze ciała są wyjątkowe, inteligentne i wyposażone w pełen zestaw funkcji, trybów i potencjałów, które zapewniają nam nie tylko przetrwanie, ale umożliwiają odegranie w życiu swojej unikalnej roli i zebranie bezcennych doświadczeń i mądrości.

Human Design ma na celu przekazać praktyczne wskazówki i naświetlić Ci nie tylko Twoje indywidualne talenty, dary i potencjały, ale przede wszystkim tryb i sposób działania, który pomoże Ci wyrównać się w swojej unikalnej naturze i świadomie doświadczyć swojej mocy. Przekazuje w Twoje ręce instrukcję do wewnętrznego procesu decyzyjnego i indywidualnego systemu naprowadzania. Dzięki zwróceniu Twojej uwagi na konkretne aspekty działania Twojego ciała, możesz uwolnić się od tego, co nie jest Twoje i stanąć w pełni w swojej sile, osiągając spełnienie w swojej unikalnej roli. Ale przede wszystkim zacząć doświadczać życia bez oporu, w większym przepływie, obfitości, wolności i czystej radości z bycia prawdziwym SOBĄ.

Aleksandra Czerwińska eksploruje ruiny cywilizacji Majów w Uxmal, odkrywając Globalny Program Świadomości i energie Mutacji 2027

’Jesteśmy nieustannie prowadzeni, ale by odczytywać te wskazówki, potrzebujemy nauczyć się unikalnego języka ciała i świata.’

Tajemnica życia zapisana w starożytnych kodach i naszym DNA

’Human Design jest logicznym konceptem, nie religią. Nie wymaga wiary, tylko wdrożenia w życiowy eksperyment.’

Wielki życiowy Eksperyment

Human Design jest narzędziem o wielkim potencjale. Jednak samo w sobie jest tylko narzędziem. Jak wszystko. To, czy i w jaki sposób nam posłuży, zależne jest od nas samych. Każda wiedza nabiera swojej mocy, gdy jest przepuszczana przez filtr indywidualnej jednostki i nabiera siły poprzez unikalny wewnętrzny autorytet, perspektywę i głos. Każdy z nas przetwarza rzeczywistość i informacje na swój wyjątkowy sposób. I takiego podejścia nam potrzeba. Nie ślepej wiary i powielania konceptów. Ten schemat przerabialiśmy już w historii nie raz.

Human Design jest logicznym konceptem, który może być podany na wiele różnych sposobów. Głos, głosowi nie równy i ważne jest, by zawsze wybierać to, co rezonuje z Tobą. Kluczowym czynnikiem jest przestrzeń do bycia SOBĄ i nie narzucanie kolejnych programów. Najważniejsze są jednak dwie rzeczy. Po pierwsze, że sama wiedza, nawet jeśli podana w praktyczny i przejrzysty sposób, nic nie zmieni. W Human Design chodzi o Eksperyment. O wdrożenie tej wiedzy w życie i wejście w proces odkrywania siebie na nowo oraz wyrównywania się w swojej prawdziwej naturze. Bo to właśnie z każdym dniem świadomej obserwacji, uważności, zmiany sposobu działania oraz uwalniania się od głębokich programów komórkowych, przechodzisz realną transformację, nie tylko na poziomie świadomości, ale także ciała. A po drugie – nie masz wierzyć w Human Design, masz uwierzyć w Siebie. Human Design jest narzędziem, które może Ci w tym pomóc.