Postanowienia ogólne

Definicje

 • Alexandra Czerwińska, zwana dalej Aleksandrą Czerwińską
 • BE SEEN z siedzibą w Trzęsaczu gmina Dobrcz, Trzęsacz 10, NIP: 5542761991, REGON: 341365938 zwana dalej Firmą z pasją
 • Ty, zwany dalej Użytkownikiem, który prawdopodobnie sprawdza czy spełniłam wszystkie wymogi prawne na mojej stronie.
 • Witryna www.alexandraczerwinska.pl, zwana dalej Blogiem.

Postanowienia bardziej szczegółowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych na Blogu jest Firma z pasją, reprezentowana przez Aleksandrę Czerwińską.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Użytkownika, Aleksandra Czerwińska działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. Aleksandra Czerwińska jako perfekcjonistka i pedantka zapewnia staranność w ochronie danych Użytkownika, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Co, jak i dlaczego zbieram?

 • Blog zapisuje w Twojej przeglądarce ciastka, zwane dalej Ciastkami. Służą do prawidłowego funkcjonowania witryny.
 • Blog gromadzi także Twoje dane na potrzeby analityki – w szczególności adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny.

Jak długo przechowuję Twoje dane?

 • Ciastka przechowuję tak długo, jak na to pozwolisz, czyli w praktyce do momentu, aż je usuniesz.
 • Imię, nazwisko i adres e-mail przechowuję tak długo, jak mi na to pozwolisz. No bo zawsze możesz zrezygnować.

Udostępnianie Twoich danych

 • Dane Użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim, w żadnych okolicznościach, w żadnym celu. No chyba, że to oddziały specjalne i agenci wywiadu.
 • Zbiorcze dane z Twoich ciastek (zwanych dalej Ciastkami) widzi zespół Firmy z pasją.
 • Dokładam wszelkich starań, żeby Twoje dane pozostały bezpieczne.

Zarządzanie Twoimi danymi

 • W każdej chwili masz możliwość wglądu w swoje dane. Możesz je modyfikować albo usunąć.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką… po prostu napisz do mnie.