Co mówi o Tobie typ w Human Design?

lut 24, 2021

Aleksandra Czerwińska w kawiarni w Paryżu, przygotowująca wykresy z Typem Human Design

Na świecie powstało wiele klasyfikacji i podziałów na typy ludzi. Głównie opierając się na psychologii zachowań i osobowościach. I w każdym z nich jest prawda. Jednak Human Design dostarcza nam informacji, które nie bazują na czasem zniekształconych zachowaniach ludzi i zakrzywionych tożsamościach, ale są naszą naturą. (Chcesz wiedzieć czym jest Human Design – zajrzyj tutaj) Typ w tym systemie dotyczy naszego ciała, genetyki i aury. To tacy przyszliśmy na świat i niezależnie co będziemy usiłowali zrobić, takimi na zawsze pozostaniemy.

Możesz próbować przed tym uciekać, możesz lekceważyć i nie honorować swojego projektu, ale robisz to tylko z krzywdą dla samego siebie. Oczywiście, często działamy w życiu niezgodnie z naszą Strategią zupełnie nieświadomie. Manifestorzy, którzy próbują na siłę dopinać tematy, zamiast płynąć na fali nowych konceptów. Projektorzy dochodzący do stanu wypalenia, bo nie wiedzą kiedy powiedzieć dość. A nie wiedzą, że nie mają swojego własnego zasobu energii. Generatorzy, którzy starają się robić rzeczy, które nie sprawiają im przyjemności, tylko po to, by zapewnić sobie byt. Wystarczy rozpalić się pasją i wszystko przyjdzie samo. Reflektorzy, którzy starają się być kimś, zupełnie nie rozumiejąc swojej otwartej natury.

Cztery Typy i Strategie w Human Design

W systemie Human Design rozróżnia się cztery podstawowe Typy: Manifestor, Generator, Projektor i Reflektor. Jest jeszcze piąty element – Manifestujący Generator, ale jest to szczególna odmiana Generatora. Każdy Typ definiuje określony sposób działania. Dotyczy to zarówno mechanizmu wewnątrz nas, ale także oddziaływania z otoczeniem poprzez aurę. Nasza aura reprezentuje subtelny sposób komunikacji i nieświadomą dynamikę interakcji międzyludzkiej.

Cztery Typy można podzielić zależnie od ich zdolności generowania i inicjowania energii. I tak typy energetyczne to Manifestor i Generator, a nieenergetyczne – Projektor i Reflektor. Te drugie nie mają dostępu do własnego źródła energii i ich zdolność do pracy i wytrzymałość nie jest nieprzerwanie osiągalna. W obawie przed wypaleniem, powinni szczególnie zwracać uwagę na działanie z ich Strategią.

Typy ludzi w Human Design pod kątem ich aury: Generator, Manifestor, Projektor, Reflektor

Poza naszymi oczami – nasz byt auryczny

Każda żywa istota generuje pole elektromagnetyczne, które rozciąga się na zewnątrz niej. Czasem mówi się, że jej zasięg to dwie długości ramiona, czasem, że nawet 6 metrów. Ale nie będziemy wchodzić w te dywagacje. Najważniejszy jest fakt, że aura istnieje. Łączność na poziomie aurycznym jest bardzo subtelna i choć nie możemy jej zauważyć, to można śmiało powiedzieć, że prawdopodobnie jest najpotężniejszą z dotychczas znanych form komunikacji.

Zrozumienie i uszanowanie kluczowych różnic między Typami, pozwala nam na prowadzenie pomyślnej i przyjaznej komunikacji ze sobą, na wszystkich poziomach. Aura mówi, nawet gdy my milczymy. Potrafi przemawiać na subtelnym poziomie i tylko do nas zależy czy nauczymy się to odczuwać. Aury mają charakter prowokacyjny, by zapewnić nam wszystko czego potrzebujemy do podążania zgodnie z naszą Strategią. Obecność Generatorów prowokuje innych do pytania ich, aby Ci mogli odpowiedzieć. Aury Projektorów starają się wywołać uznanie, rozpoznanie i zaproszenie. Energia Manifestorów rzuca wyzwanie i inicjuje. A aury Reflektorów skłaniają innych do szukania w nich refleksji i zrozumienia siebie.

Kiedy zrozumiesz swoją mechanikę poprzez Human Design, będziesz mógł się odprężyć i pozwolić swojej subtelnej formie działać. Do tego musisz poznać i zacząć honorować swoją Strategię, a nie działać z poziomu umysłu, który zazwyczaj sprowadza Cię na manowce.

Strategia czyli co?

Kiedy mówimy o Strategii według Typu w Human Design, mamy na myśli sposób życia bez oporu. Metodę, która respektuje naszą wyjątkową geometrię i wspiera proces stawiania się autentyczną wersją samego siebie. To nie jest filozofia, nie wymaga też wiary. To nasza natura i sposób w jaki nasz pojazd został zaprojektowany, w swojej złożonej strukturze.

Strategia zapewnia właściwy przepływ energii, która definiuje nasze samopoczucie, zdrowie, relacje i cel życiowy. Jeśli podążasz za swoją Strategią otrzymujesz swego rodzaju nagrodę, zależnie od Typu spokój – dla Manifestorów, satysfakcję – dla Generatorów, sukces – dla Projektorów i niespodziankę, zaskoczenie – w przypadku Reflektorów. To są rzeczy, które nas wewnętrznie napędzają, choć czasem mogą być ukryte pod warstwą uwarunkowań.

Podążanie zgodnie ze swoją Strategią pozwala Ci skomunikować się z tą częścią Ciebie, która zawsze wie i zna odpowiedź. To Twoja wewnętrzna, wyższa inteligencja, która zawsze wiedziała, wie i będzie wiedziała, co jest dla Ciebie poprawne, a co nie. To ona jest tym, czemu powinieneś zaufać, zamiast słuchania umysłu, który raczej stara się wszystko komplikować, niż ułatwiać. Strategia pozwala uwolnić prawdziwego Ciebie, dzięki temu Twój cel może się naturalnie realizować. Daj się prowadzić swojej wewnętrznej Strategii i Autorytetowi, zamiast ślepo podążać za autorytetami wokół Ciebie. Nikt oprócz Ciebie samego, nie wie, co jest dla Ciebie najlepsze.

„Patrz na ciało jak na rozwiązanie, a nie problem.”
– Ra Uru Hu

Manifestor

Strategia: Informować
Klucz: Spokój
Motyw niezgodny: Gniew

Manifestorzy tworzą grupę około 9% ludzi na świecie. Ich niezwykłym darem jest zdolność do samodzielnego działania, inicjowania i wywierania wpływu na innych. Czasem zdarza się, że są postrzegani, przez inne Typy, jako impulsywni i nieprzewidywalni. Może dochodzić tu do prób kontrolowania. Manifestorzy czują się dobrze w pojedynkę, gdy mogą swobodnie manifestować to, co się w nich pojawia. To ich natura i nie potrzebują, a nawet nie chcą pomocy z zewnątrz.

Infromowanie do klucz do spokoju

Ich Strategią jest informowanie innych o ich decyzjach, zanim podejmą działanie, w celu uniknięcia oporu i tarć. To kluczowe nie tylko ze względu na szacunek do innych, których obejmują podjęte przez nich akcje, ale ze względu na to, czego najbardziej w życiu poszukują – ich spokój. Informując, rozluźniają opór otoczenia i tworzą sobie sprzyjające środowisko, by robić to co chcą, kiedy chcą. Kiedy Manifestorzy nie mogą manifestować w spokoju i bez przeszkód, doświadczają złości. Może ona objawiać się poprzez otwartą buntowniczość lub bierność i przystosowanie.

Manifestorzy często są mają dość nieprzystępną aurę, ponieważ uważają innych za obcych, opóźnionych i nieidących z duchem czasu. Czasem czują się tak jakby czekali na wszystkich, aż odrobią zaległości. Dlatego mają w sobie taką presję do działania i inicjowania, by wywrzeć wpływ na innych i by coś się wydarzyło. W istocie są do tego stworzeni! Zostali zaprojektowani, by być mechanizmem inicjującym działania dla innych Typów.

Nie są jednak skonstruowani do realizacji wszystkich swoich pomysłów. Ich miejsce w łańcuchu ludzkiej kooperacji, znajduje się na początku – to oni rozpoczynają, ale następnie muszą zwrócić się do innych Typów, by spełnić to, o czym marzą. W idealnym świecie działa to tak, że Manifestorzy inicjują, Projektorzy kierują procesem, Generatorzy dostarczają energii, potrzebnej do realizacji zadań lub ich ukończenia, a Reflektorzy mówią, czy wszystko idzie właściwie.

Znani Manifestorzy

Adolf Hitler, Helmut Kohl, Mao Tse-Tung, Jennifer Aniston, George W. Bush, Johny Depp, Jack Nicholson

Generator

Strategia: Odpowiadać
Klucz: Satysfakcja
Motyw niezgodny: Frustracja

Generatorzy to największa grupa ludzi na świecie, bo reprezentowana przez prawie 70% ludzkości. To energia życiowa naszej planety. Wśród Generatorów wyróżnia się Manifestujących Generatorów, którzy oprócz zdefiniowanego centrum sakralnego, posiadają bezpośrednie połączenie centrum motorycznego (źródła energii osobistej) z centrum gardła.

Generatorzy są stworzeni do działania i pracy, którą kochają i która ich rozpala. Każdego dnia mają do spożytkowania ogromny zasób energii twórczej. Centrum sakralne zapewnia stały dostęp i przypływ energii, aż do wykonania założonego zadania, co zapewnia im duże zadowolenie w życiu. Generatorzy odnajdują swoje życie poprzez pracę. Ale musi być to coś, co naprawdę kochają i z czym rezonują.

Czekanie na odpowiedź prowadzi do satysfakcji

Ich Strategią jest angażowanie się w życie poprzez oczekiwanie na rzeczy, które do nich przyjdą, by mogli odpowiedzieć. Ich wewnętrzną nawigacją są dzwięki i wibracje jelita. Zależnie od tego czy dźwięk jest wznoszący, czy opadający mogą podjąć właściwą decyzję. Odpowiedzi opierają się na dostępności ich energii życiowej do realizacji tego, o co zostali poproszeni. Gdy dostają zielone światło z wnętrza, mogą działać. Gdy na jakimś etapie utkną, wymagają ponownego zapytania i instrukcji z wnętrza, żeby pójść dalej.

Generatorzy są stale zajęci, ale ważne by ta zajętość była skupiona na rzeczach, które ich rozpalają. To przynosi im satysfakcję, która ich napędza. Kiedy inicjują zamiast oczekiwać na odpowiedź lub wchodzą w rzeczy, do których nie otrzymali zasobów energii, zazwyczaj kończą z poczuciem frustracji. Muszą nauczyć się czekania i ufać życiu, że przyniesie im to, czego potrzebują.

Znani Generatorzy

Albert Einstein, Dalai Lama, Mozart, Madonna, Elvis Presley, Walt Disney, Eddie Murphy, Beyonce, Maria Curie-Skłodowska

Manifestujący Generator

Strategia: Odpowiadać
Klucz: Satysfakcja
Motyw niezgodny: Frustracja

Maifestujący Generatorzy są odmianą Generatorów, ale ich mechanika działania jest podobna. Są zaprojektowani tak, by oczekiwać na odpowiedź. Stanowią około 33% ludzi na świecie. To, co odróżnia ich od Generatorów to bezpośrednie połączenie jednego z centrów motorycznych, bezpośrednio z centrum gardła, co pozwala im na natychmiastowe przejście od odpowiedzi do manifestacji. To pozwala im dostrzec, które kroki są kluczowe, a które mogą być pominięte, co daje im niezwykłą efektywność. Niestety ma to też drugą stronę medalu, często są niecierpliwi i działają tak szybko, że pomijają pewne elementy. Czasem muszą się cofnąć, by uzupełnić braki, co powoduje w nich poczucie frustracji.

Satysfakcja płynie z działania z pasją i miłością

Podobnie jak Generatorzy, Manifestujący Generatorzy są stworzeni do działania. Ich codzienna dawka energii życiowej musi być spożytkowana zarówno fizycznie jak i mentalnie. W odróżnieniu do Generatorów, często działają bardzo szybko. Są jak istne tornado. Ciężko za nimi nadążyć. Niestety poprzez połączenie charakterystyczne dla Manifestorów, mają tendencję do pomijania dźwięków ze swojego centrum Sakralnego. Mogą mieć tendencję do inicjowania, zamiast oczekiwać na odpowiedź. W ich przypadku często potrzeba większej cierpliwości i ilości praktyki, by nawiązać połączenie i zaufać swojej wewnętrznej inteligencji.

Manifestujący Generatorzy mają tendencję do zniecierpliwienia i złości. Do tego dochodzi jeszcze frustracja, jeśli nie działają zgodnie ze swoją Strategią. Są stworzeni do robienia tego, co kochają. Jeśli otrzymują pozytywną odpowiedź i dostęp do energii, działają szybko i skutecznie. Zazwyczaj interesują się masą rzeczy, mają wiele zainteresowań i ciężko jest im się skupić na jednym temacie. Dlatego przy wyborze obszarów, w które powinni zainwestować energię, muszą zwrócić się do swojego centrum sakralnego.

W tym Typie ważne jest ponawianie pytania. Ich odpowiedź może się zmieniać w czasie. Jeśli coś, co kiedyś ich rozpalało, nie ma już tego samego żaru, ważna jest kontrola i ponowna odpowiedź. Manifestujący Generatorzy powinni śmiało wypuszczać to, co ich już nie rozświetla i nie służy, by zrobić miejsce dla nowych rzeczy. Zmiany kierunków, nawet o 180 stopni są ich naturą.

Znani Manifestujący Generatorzy

Matka Teresa, Vincent van Gogh, Kate Winslet, Bruce Lee, Charlie Chaplin, Donald Trump, Tom Hanks, Elthon John, Angelina Jolie

Projektor

Strategia: Czekać na zaproszenie
Klucz: Sukces
Motyw niezgodny: Zgorzkniałość

Projektorzy są jednym z typów nieenergetycznych. Nie posiadają wbudowanego potencjału generowania energii, a także do manifestacji. Wykorzystują swoją empiryczną mądrość na temat energii, aby zwiększyć zrozumienie i produktywność typów energetycznych. To około 20% populacji. Typ Projektora jest stosunkowo nowy na świecie i często nierozpoznany. Przez lata prym wiodły typy energetyczne, które zdominowały świat, ale czas Projektorów nadchodzi.

Projektorów cechuje otwartość na życie i świat zewnętrzny. Chłoną energię innych ludzi. Potrafią przejrzeć nas na wskroś, ale dzięki temu są wyjątkowymi doradcami, przewodnikami i administratorami. Jednak to nie daje im przyzwolenia do mówienia innym, co i jak mają robić. Ich właściwą rolą jest prowadzenie poprzez zadawanie właściwych pytań. Zazwyczaj są bardziej zainteresowani osobami wokół siebie, niż sobą samym.

Sukces przychodzi z rozpoznaniem i zaproszeniem

Otwarta aura Projektorów przyciąga ludzi do ich życia, prowokując ich do zaproszenia. Ich Strategia to oczekiwanie na bycie rozpoznanym i zaproszonym do działania. Tylko w takich warunkach otrzymują dostęp do życiodajnej energii, by osiągnąć sukces. Oczywiście jeśli zostaną rozpoznani i otrzymają ofertę, nie oznacza, że jest ona dla nich właściwa i muszą ją przyjąć.

Dylematem wszystkich Projektorów jest oczekiwanie na rozpoznanie. Jeśli inicjują, zamiast oczekiwać, doświadczają oporu i odrzucenia, które prowadzą do uczucia goryczy. Muszą zdać sobie sprawę, że nie mają własnego zasilania energii i nie mogą starać się działać jak typy energetyczne. Swój prawdziwy potencjał osiągają, wchodząc w działanie zgodnie ze swoją Startegią oczekiwania na zaproszenie. Rozpoznanie przez innych, drzemiącego w nich potencjału i talentów, to ich marzenie. Wtedy budzą się do życia i oferują cały wachlarz swoich naturalnych umiejętności.

Znani Projektorzy: 

John F. Kennedy, Królowa Elżbieta II, Józef Stalin, Fiedel Castro, Marylin Monroe, Steven Spielberg, Księżna Diana, George Clooney, John Groban, Barak Obama

Reflektor

Strategia: Czekać przez cały cykl księżycowy
Klucz: Zaskoczenie
Motyw niezgodny: Rozczarowanie

Typ Reflektora jest łatwy do rozpoznania na podstawie wykresu, bo ich wszystkie centra są otwarte. Reflektorzy są niezwykli pod wieloma względami i są bardzo nieliczną grupą stanowiącą około 1% populacji. Sposób w jaki przetwarzają i doświadczają energii jest wyjątkowy, dlatego żyją oni, a przynajmniej powinni, według innych, własnych reguł. Rodzą się z darem odzwierciedlania i oceniania świata zewnętrznego. Od razu są w stanie rozpoznać, czy ktoś żyje autentycznie, czy działa z poziomu uwarunkowań. Wyczuwają zarówno fizyczną, psychiczną jak i emocjonalną kondycję środowiska i społeczności. Są po to by oceniać, czy coś działa poprawnie czy nie.

Ich natura jest cicha i nienarzucająca się. Zazwyczaj żyją w harmonii z otoczeniem, nie tylko z ludźmi, ale też naturą. Reflektorzy są tutaj, by ożywiać i podnosić energię innych ludzi. Ich misją jest popychanie ludzkości do stworzenia pokojowej, kooperatywnej i autentycznej społeczności.

Czas i oczekiwanie jest tu kluczem

Ich proces decyzyjny i Strategia jest wyjątkowa. Są jedynym typem księżycowym, który tak jak nasz satelita, świeci odbitym blaskiem. Ich Strategia to oczekiwanie cały cykl księżycowy, by podejmować kluczowe decyzje. Powinni czekać i obserwować co się w nich pojawia w kolejnych fazach, by uzyskać przejrzystość. Kiedy inicjują i nie honorują swojej Strategii, narażają się na rozczarowanie.

W związku z ich otwartą naturą muszą znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce, by czuć się dobrze i być szczęśliwym. Jeśli trafiają i pozostają przez dłuższy czas w środowiskach, które im nie służą, mogą przejść tą negatywną energię, z uszczerbkiem dla siebie. Ważne jest, by Reflektor posiadał swoją własną, dedykowaną przestrzeń, w której może spędzić czas samotnie, by wypuścić nagromadzone z zewnątrz energie.

Reflektorzy zostali stworzeni, by być sędziami ludzkości, by odbijać ciosy, które ludzkość sama sobie zadaje i w ten sposób pomóc jej wzrastać.

Znani Reflektorzy

Sandra Bullock, Richard Burton, Rob Lowe, Amma (Przytulająca Święta), Fiodor Dostojewski

To, co przedstawiłam, to esencja dotycząca Typów w Human Design. Kryje się tam o wiele więcej, bo Typy definiują tak przyziemne rzeczy jak sen, sposób odżywiania, odpoczynku. Dają też istotne wskazówki dotyczące wychowywania dzieci, by dać im możliwość wzrastać z poszanowaniem swojej natury. Chcesz dowiedzieć się więcej, śledź mój profil na Instagramie, gdzie pojawia się mnóstwo praktycznej wiedzy. Możesz też umówić się na indywidualną konsultację – zobacz tutaj.

  Alexandra Czerwińska

Czytaj więcej

Pułapki naszego umysłu – duchowość przez duże 'D’

Pułapki naszego umysłu – duchowość przez duże 'D’

Nowa Era otworzyła nowe spojrzenia na duchowość. Coraz więcej ludzi szuka odpowiedzi i rozwiązań, wchodząc w różne systemy. Jednak nie każda ścieżka prowadzi do faktycznej transformacji. Często to tylko kolejna iluzja umysłu.